ReadyPlanet.com


นพลักษณ์ (Enneagram)
avatar
S.Jaija


user image

นพลักษณ์ (Enneagram)

 

เอ็นเนียแกรมหรือนพลักษณ์คือศาสตร์โบราณ ที่ใช้ในการศึกษาบุคลิกลักษณะของบุคคล โดยแบ่งคนออกเป็น ๙ ประเภท ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การพัฒนาตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ และช่วยพัฒนาทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ปัจจุบันนิยมใช้เอ็นเนียแกรมในทางจิตวิทยา และเป็นซอฟต์สกิลในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
สรุปลักษณ์ทั้ง ๙
ลักษณ์ ๑ คนสมบูรณ์แบบ นักปฏิรูป นักสู้เพื่อคุณธรรม คนมีศีลธรรม
 • ข้อเด่น: มีจริยธรรม มีอุดมคติ สร้างผลงาน ไว้ใจได้ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีมโนธรรม ช่วยเหลือคนอื่น มีความเป็นปรนัยไม่ใช้ความรู้สึก
 • ข้อด้อย: ตัดสินคนอื่น ไม่ยืดหยุ่น ควบคุมคนอื่น กังวล ชอบโต้เถียง มักเหน็บแนม ไม่ประนีประนอม ดื้อ เอาจริงเอาจังเกินไป วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น
ลักษณ์ ๒ ผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ ผู้คอยดูแล นักพัฒนาคน
 • ข้อเด่น: น่ารัก อบอุ่น ปรับตัวเก่ง ใจกว้าง กระตือรือร้น กตัญญูรู้คุณ เข้าใจความรู้สึกคนอื่น แสดงความรู้สึกได้ดี เป็นมิตร เอาใจใส่ผู้อื่น
 • ข้อด้อย: ชอบอ้อมค้อม เอาใจคนอื่นจนเกินไป แสดงความรู้สึกมากเกินไป ชอบควบคุม หวงแหนหรือแสดงความเป็นเจ้าของ ไม่จริงใจ เล่นบทผู้เสียสละจนตัวเองลำบาก เล่นเล่ห์เพทุบาย ฮีสทีเรีย
ลักษณ์ ๓ นักแสดง ผู้ใฝ่สำเร็จ ผู้สร้างความสำเร็จ ผู้ริเริ่ม
 • ข้อเด่น: มีพลัง มีประสิทธิภาพ มองโลกในแง่ดี ขยันหมั่นเพียร ผลักดันตัวเอง เป็นนักปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ไม่หวงอำนาจ มีความสามารถ
 • ข้อด้อย: เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง อวดอ้างตนเอง หลงลำพอง ฉาบฉวย ผูกพยาบาท ชอบช่วงชิงแข่งขันเกินไป หลอกลวง ปกป้องตัวเอง เป็นนักฉวยโอกาส
ลักษณ์ ๔ คนโศกซึ้ง ศิลปิน ผู้ใฝ่ความงาม ปัจเจกชน
 • ข้อเด่น: เป็นตัวของตัวเอง รับรู้สิ่งต่างๆได้ดี แสดงออกได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนอบอุ่น คอยช่วยเหลือผู้อื่น ประณีต เห็นอกเห็นใจคนอื่น อ่อนโยน มีไหวพริบ
 • ข้อด้อย: อารมณ์ไม่แน่นอน เก็บตัว หมกมุ่นกับตัวเอง ***อิจฉา เรียกร้องความต้องการทางอารมณ์ รู้สึกเจ็บปวดได้ง่าย วางท่ายโส ซึมเศร้า ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ชอบตามใจตัวเอง
ลักษณ์ ๕ ผู้สังเกตการณ์ ฤาษี นักคิด นักค้นคว้าสำรวจ
 • ข้อเด่น: มีความเป็นปรนัยไม่ใช้ความรู้สึก จดจ่อแน่วแน่ ฉลาด มีเมตตา เปิดกว้าง เข้าใจได้เร็ว ไว้วางใจได้ สงบ สนใจใฝ่รู้ เข้าใจอะไรได้ลึกซึ้ง
 • ข้อด้อย: ชอบโต้เถียง หยิ่งยโส ตระหนี่ ช่างติ คิดในแง่ลบ ชอบเก็บตัว ดื้อ ตัดสินหรือตำหนิคนอื่น เก็บเรื่องต่างๆไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ แปลกแยกจากคนอื่น
ลักษณ์ ๖ นักปุจฉา ผู้จงรักภักดี นักตั้งคำถาม คนช่างสงสัย
 • ข้อเด่น: ซื่อตรง ระมัดระวัง สนใจใฝ่รู้ เอาใจใส่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีไหวพริบ เป็นนักปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ชอบช่วยเหลือสนับสนุน ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้
 • ข้อด้อย: วิตกจริต ชอบควบคุมคนอื่น เอาแน่ไม่ได้ หวาดระแวง ชอบต่อต้าน ไม่ยืดหยุ่น โกรธง่ายอารมณ์ร้าย ช่างสงสัย ชอบเยาะเย้ยเหน็บแนมเสียดสี ระแวดระวังจนเกินไป โหดร้าย
ลักษณ์ ๗ ผู้เสพย์สุข ผู้รู้รอบด้าน ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิต
 • ข้อเด่น: กระตือรือร้น มีพลัง มีชีวิตชีวา รักสนุก แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีจินตนาการ มีเสน่ห์ สนใจใฝ่รู้ ร่าเริง โอบอ้อมอารี
 • ข้อด้อย: เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง หุนหันพลันแล่น ชอบต่อต้าน เพ้อเจ้อ ร้อนใจอยู่นิ่งไม่ได้ ถือความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ปกป้องตนเอง วอกแวก เชื่อถือไม่ได้ ทำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อตัวเอง
ลักษณ์ ๘ เจ้านาย ผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ปกป้อง
 • ข้อเด่น: มั่นใจในตนเอง มีพลัง พูดความจริง ตัดสินใจเฉียบขาด ตรงไปตรงมา ซื่อตรง ปกป้องคนอื่น ใจกว้าง ให้กำลังใจ กล้าหาญ
 • ข้อด้อย: ขาดความละเอียดอ่อน ชอบครอบงำคนอื่น เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ก้าวร้าวจนเกินไป เรียกร้องความต้องการ หยิ่งยโส ชอบต่อสู้ถกเถียง หวงแหนครอบครอง ไม่ประนีประนอม ชอบจับผิด
ลักษณ์ ๙ นักไกล่เกลี่ย ผู้ประสานไมตรี ตัวเชื่อม กาวใจ
 • ข้อเด่น: ยอมรับคนอื่น อดทน ฉลาด เข้าอกเข้าใจคนอื่น มีความกรุณา อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือ ไม่ตัดสินคนอื่น เปิดกว้าง
 • ข้อด้อย: ก้าวร้าวแบบดื้อเงียบ ดื้อดึง เฉยเมย นิ่งเฉย ไม่มั่นใจในตนเอง ปกป้องตนเอง ใจลอย ***ลืม หมกมุ่นย้ำคิด ยอมตามคนอื่นมากไป
เอ็นเนียแกรมยังมีอะไรลึกซึ้งอีกมาก สนใจหาอ่านจากหนังสือในท้องตลาด โดยเฉพาะของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ข้อความบางส่วนในเว็บนำมาจากหนังสือ "ต่างเธอ ต่างฉัน: เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์" แปลโดยคุณวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช ความรู้ออนไลน์ภาษาไทยหาได้บ้างจาก www.dekisugi.net/enneagram และ www.enneagramthailand.com แต่ที่สรุปไว้ดีเป็นภาษาอังกฤษที่ วิกิพีเดีย หนังสือภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคือ The Wisdom of the Enneagram ของ Don Richard Riso และ Russ Hudson
เอ็นเนียแกรมกับโหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่ทั้งสองศาสตร์สนใจเรื่องลักษณะอุปนิสัยของบุคคล เอ็นเนียแกรมมีความเป็นจิตวิทยามากกว่าเพราะต้องอาศัยจิตสำนึกในการเข้าใจ หรือใช้แบบสอบถาม โหราศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า เพราะใช้ข้อมูลเชิงปรนัยในการวิเคราะห์บุคคล ได้แก่ วันเดือนปีเกิดเป็นต้น โหราศาสตร์ไม่ได้แบ่งบุคคลออกเป็น ๑๒ ประเภทเท่านั้น ตามจักรราศีที่เห็นกันมากในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ แต่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกมา ซึ่งทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เราไม่สามารถแบ่งบุคคลออกเป็นประเภทอย่างคร่าว ๆ แบบนี้ได้ แต่ละคนคือแต่ละประเภท ไม่มีใครเหมือนกันทุกอย่างสักคนเดียวในโลกนี้ ดังนั้นโหราศาสตร์จึงสามารถบอกอุปนิสัยและลักษณะของบุคคลได้ลึกซึ้งกว้างขวางกว่า บอกได้ถึงปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เช่น เรื่องกรรม (เรื่องนี้จะว่าเกี่ยวก็ได้ ต้องทำความเข้าใจให้ดี)
     เอ็นเนียแกรมมีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านจิตใจ ผมได้ทำแบบทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจหาลักษณ์ของตนเอง มีหลายแบบทั้งแบบง่ายมีคำถามน้อยใช้เวลาน้อย และแบบที่ต้องตอบคำถามมาก แบบทดสอบอาจจะไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจนนัก แต่ก็พอทำให้ทราบได้ว่าเรามีลักษณะอยู่ในลักษณ์ใดบ้าง ไม่จำเป็นที่บุคคลจะมีลักษณ์เด่นเพียงลักษณ์เดียว
*** เพื่อนๆๆ สามารถเข้าทดสอบลักษณ์ของตนเองที่ Web นี้นะครับลองดูเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าหาเจ้านาย และบริหารคนในปกครอง( ไม่เกี่ยวกับเมีย ครับพี่น้อง)***http://www.astrosimple.com/enneagram/enntest.swf
แนวทางการเลือกคู่ครองของคนลักษณ์ต่าง ๆ ศึกษาแนวทางได้จากสถิติคู่รักของประชาชนอเมริกันดังรูปด้านล่าง ส่วนความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างบุคคลมีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมาก โปรดศึกษาจากหนังสือ "ต่างเธอ ต่างฉัน: เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์"


ผู้ตั้งกระทู้ S.Jaija กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-15 16:18:50


[1]

ความเห็นที่ 1 (2983624)
avatar
katty

ขอบคุณ 1. มีภาคภาษาไทยตามมาด้วย

ขอบคุณ 2.ความรู้ดีๆด้านเอ็นเนียแกรมหรือนพลักษณ์

นู๋ได้ลองทดสอบลักษณ์ของตัวเองแล้ว ทั้งแบบข้อ 1คำถามสั้นๆข้อเดียว กับ ข้อ 2 แล้วโดยเลือกแบบ90ข้อ

อืม..ผลออกมาใกล้เคียงมากๆในข้อ 2 ซึ่งตัวนู๋เองมีคะแนนเท่ากันถึง 3 ลักษณ์  ตอนแรกงงๆพอย้อนไปอ่านอีกครั้งจึงเข้าใจอย่างที่พี่บอกว่า ไม่จำเป็นที่บุคคลจะมีลักษณ์เด่นเพียงลักษณ์เดียว

พี่ๆคนใดว่างๆน่าจะลองทดสอบตามลิงค์ข้างต้นดู  จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น บางทีลักษณ์บางอย่างตัวเราอาจจะไม่รู่ว่าตัวเองเป็นตัวเองมี  แต่ลองทบทวนย้อนๆไปในชีวิตประจำวันดีๆ จะเห็นว่าใช่เราก็มี อย่างน้อยก็รู้เราแล้ว รบกี่ครั้งก้อชนะ  (เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย)

ผู้แสดงความคิดเห็น katty วันที่ตอบ 2009-03-16 10:58:41


ความเห็นที่ 2 (2983857)
avatar
sean / ฌอน

เพื่อนพงษ์ มาแนวใหม่

เหล่าปืนคับเหล่าปืน ช่วยกันสนับสนุนหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น sean / ฌอน (sean2738-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-03-16 19:31:47


ความเห็นที่ 3 (3000486)
avatar
ลักษณ์8

อยากรู้ว่าคนPost ลักษณ์ใหน อ้อ อ่านเองหรืออบรมที่ใหนคะ แล้วเอาไปใช้อย่างไรบ้างแล้ว เล่าได้มั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น ลักษณ์8 วันที่ตอบ 2009-04-27 21:03:30


ความเห็นที่ 4 (3158798)
avatar
khwanjai

อยากให้อ่านบุคคลิกลักษณะของ enneagram แต่ละแบบเพิ่มเติมได้ที่นี้ค่ะ ...เรียนรู้คนแต่ละแบบใน enneagram..

ผู้แสดงความคิดเห็น khwanjai วันที่ตอบ 2010-03-01 16:44:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.